Aktuálně

11.listopadu 2011
Vítejte na zcela nové webové prezentaci společnosti Maty Transport. Doufáme, že se Vám prostředí internetových stránek líbí a budete se tu cítit nejen pohodlně, ale i jako doma a budete se sem rádi vracet.
více aktualit ›››

Poptávkový formulář

Chcete využít našich nízkonákladových přepravních služeb a rádi byste nezávazně věděli, kolik Vás bude stát přeprava?
Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím poptávkového formuláře a my Vám obratem sdělíme bližší informace. Těšíme se na společnou spolupráci.

Přepravní podmínky pro objednatele

1. Úvodní ustanovení
Maty Transport, s.r.o., IČ 876 099 16, sídlem Lipovská 440/17, CZ 155 21 Praha 5, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, 50093 (dále jen odesílatel) zajišťuje zasílatelské služby, obstarává přepravu věcí, zboží aj. více ›››

Přepravní podmínky pro dopravce

Podmínky přepravy
Přeprava se uskuteční dle všeobecných přepravních podmínek CMR, vč. CMR-pojištění nákladu minimálně ve výši 1.000.000Kč. Konkurenční vystupování je zcela nepřípustné a bude sankcionováno neuhrazením faktury za provedení přepravy. Nutné zajistit neutrální jednání. Po ukončení přepravy zašlete více ›››

Ke stažení

Identifikační dokumentace, výpis z obchodního rejstříku, koncesní listina, osvědčení o pojištění a jiné listiny více zde ›››

Přepravní podmínky pro dopravce

Podmínky přepravy:
Přeprava se uskuteční dle všeobecných přepravních podmínek CMR, vč. CMR-pojištění nákladu minimálně ve výši 1.000.000Kč. Konkurenční vystupování je zcela nepřípustné a bude sankcionováno neuhrazením faktury za provedení přepravy. Nutné zajistit neutrální jednání. Po ukončení přepravy zašlete potvrzené kopie našeho CMR nákladního listu a našeho dodacího listu nejpozději do 5-ti dnů, originály těchto dokumentů zašlete nejpozději do 21 dnů. Na Vaši faktuře uvádějte prosím vždy číslo naší objednávky. Splatnost faktur je 60dnů od obdržení faktury. Jakékoli zdržení vozidla, změnu RZ (z důvodu poruchy, překládky apod.) IHNED hlaste zadavateli přepravy! Čekací doba na nakládce a vykládce v trvání 24hodin je zahrnuta v ceně přepravy. Obratem prosím potvrďte tuto objednávku s uvedením reg. značky vozidla! V případě změny nutné nahlásit do 16:00h. Dne, ve kterém jste objednávku obdrželi! V případě nedodržení, kteréhokoliv z uvedených termínů nebo podmínek této objednávky Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý nedodržený termín nebo podmínku objednávky, přičemž tato smluvní pokuta nevylučuje další přeúčtování veškerých případných vícenákladů vzniklých v přímé souvislosti s nedodržením přepravních termínů, podmínek a přeúčtovaných nám naším zákazníkem.

Fakturace provádějte na níže uvedenou adresu:
Ing. Vladimír Matoušek
Lom u Tachova 8
347 01 Tachov

Fakturujte do 5-ti dnů po uskutečnění přepravy. S odvoláním na zákon o DPH, nám přikládejte do přílohy spolu s CMR a dodacími listy, Vámi potvrzenou naši objednávku. Žádáme Vás o dodržení tohoto požadavku, jinak budeme nuceni Vaši fakturu zaslat zpět.



V Praze dne 1.11.2011

Výše uvedené přepravní podmínky jsou platné od 1.1.2011



Přečtěte si také
PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE

© 2024, www.matytransport.cz, Desing, Code & SEO: Webday.cz